Nou Pla d’ocupació per a joves

Aquesta iniciativa segueix a la iniciada al primer semestre de 2014 amb la que es subvencionaven 800 euros al mes a les empreses que contractessin a persones en atur de la ciutat durant un any.

En aquesta ocasió l’Equip de govern socialista impulsa una segona campanya de subvencions a empreses que contractin durant un any, en aquest cas, a joves d’entre 16 i 30 anys de Sant Andreu de la Barca.

Amb aquesta iniciativa que ha tingut una forta presència als mitjans de comunicació s’aconsegueix lluitar contra l’atur juvenil i alhora ajudar a les petites i mitjanes empreses a millorar la seva competitivitat.

A més, les persones contractades reben una formació obligatòria a càrrec de l’Ajuntament, per tal de millorar les seves competències professionals. 

Les persones ocupades mitjançant aquest Pla aconsegueixen un lloc de treball durant 12 mesos i una formació específica. A més, en cas de que no continuessin treballant quan acabi el contracte podrien rebre la prestació per atur 

En total, la dotació d’aquesta iniciativa és de 50.000 euros a càrrec dels pressuposts de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Podeu trobar més informació oficial aquí:
http://www.sabarca.cat/LlistaComAjudar/_COvviDk86ON9WVCwVuFwvSVyw2lKzLam74CDlEMhzoE

Amb el PSC, els i les joves de Sant Andreu de la Barca guanyem més formació i ocupació!