L’inici de les classes

En el següent calendari del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya estan totes les dades sobre l’inici de les classes.

El curs comença a Catalunya amb 1.136.100 alumnes, 31.000 més que el curs passat. Els que comencen per primera vegada les classes, els de P3, són 79.200. Ernest Maragall ha destacat que “el 12 de setembre es demostrarà que hi ha un servei públic en aquest païs que funciona perfectament” i ha afegit que “així ho demostren les dades”.

Calendari escolar per al curs 2007-2008

3 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.
12 de setembre Inici de les classes als centres docents públics i privats de parvulari, educació primària, educació especial, ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial.
19 de setembre Inici de les classes dels cicles formatius de grau superior i als centres i aules de formació de persones adultes.
22 de desembre/
7 de gener
Vacances de Nadal.
15 de març/
24 de març
Vacances de Setmana Santa.
19 de juny Acaben les classes a tots els centres.
30 de juny Acaben les activitats del professorat programades als centres.


Dies festius

Per a l’any 2007:
12 d’octubre
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Per a l’any 2008:
Els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

A més, cada centre podrà establir tres dies festius no consecutius de lliure disposició que s’hauran de preveure en la programació general del centre.

Posted in Educació i formació.