El proper curs, més de 400 centres aplicaran el pla d’anglès

Els objectius d’aquesta iniciativa són incrementar el contacte de l’alumne/a amb la llengua estrangera i ampliar l’àmbit d’ús d’aquesta llengua al llarg de l’educació obligatòria.

Entre les actuacions previstes destaquen l’avançament de l’aprenentatge de la llengua estrangera, el fet d’impartir continguts curriculars d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera, la integració significativa de les TIC a l’aula de llengua estrangera, la millora de la competència de producció oral de l’alumnat i l’ús de la llengua estrangera en activitats complementàries i generals del centre.

L’increment del nombre de centres participants en aquest projecte és una mesura recollida en el pla d’impuls de l’aprenentatge de l’anglès que el passat mes de juny va presentar el conseller d’Educació, Ernest Maragall, i que pretén avançar en el compromís del trilingüisme per als ciutadans de Catalunya anunciat al Pacte per a l’Entesa Nacional.

Posted in Uncategorized.