Aprovat el nou Cartipàs Municipal

AjuntamentNomenaments de regidors delegats en el Consell Plenari del dilluns, dia 9 de juliol de 2007.

Àmbit de Presidència:Coordinador: M. Enric Llorca Ibáñez

Regidora de Participació Ciutadana i Cooperació i Solidaritat: Amelia Arroyo Cosano

Àmbit de Serveis Centrals:

Coordinador: David Castellar Millán

Regidor de Serveis Centrals: David Castellar Millán

Regidor Recursos Humans: David Castellar Millán

Regidor Arxiu Històric: Luis Felipe Nieto Guillén

Regidor Gestió, Recaptació i Inspecció Triburària: Luis Felipe Nieto Guillén

Regidor Hisenda: David Castellar Millán

Regidor Promoció Econòmica: Concepció Vendrell Alsina

Regidor Seguretat Ciutadana i Circulació: Francesc Delgado Comajuncosas

Àmbit Territorial:

Coordinador: Luis Felipe Nieto Guillén

Regidor d’Urbanisme: Luis Felipe Nieto Guillén

Regidor Serveis i i Obres Municipals: Manuel Pérez Díaz

Regidor Parcs i jardins: José Maria Roque Rodríguez

Regidor Medi Ambient i Activitats: José Maria Roque Rodríguez

Regidor Protecció Civil: Francesc Delgado Comajuncosas

Àmbit Serveis a la Persona:

Coordinadora: Montserrat Tobella Canals

Regidora de Cultura: Amelia Arroyo Cosano

Regidor de Joventut: José María Roque Rodríguez

Regidora de Serveis Socials: Montserrat Tobella Canals

Regidora Salut Pública i Consum: Montserrat Tobella Canals

Regidora Polítiques d’Igualtat: Maria Teresa Ortega Pérez

Regidora de la Gent Gran: Amelia Arroyo Cosano

Regidora d’Educació; Maria Antònia Borbón Esteve

Regidor d’Esports: Juan Antonio Sánchez Vázquez

Regidor comissionat actes culturals: Juan Herrero Senés

Posted in Acció PSC a l'Ajuntament.