L’Ajuntament i la Diputació posen en marxa un curs de Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional Grau Mitjà

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la Diputació de Barcelona posen en marxa un curs adreçat a persones que no tenen la titulació de graduat en educació secundària i vulguin presentar-se a la prova d’accés per a cicles formatius de grau mitjà i així poder reincorporar-se al sistema educatiu, afrontant la inserció en el mercat laboral amb una millor qualificació professional.

La prova d’accés als CFGM consta d’un sol examen. El fet de superar-lo dóna dret a cursar qualsevol cicle formatiu i té validesa permanent a tot l’Estat espanyol.

El curs tindrà una durada de 330 hores d’octubre de 2010 a abril de 2011 i el preu públic serà de 50 €. Les matèries del curs i la prova d’accés són Llengua, Matemàtiques, Ciències socials, Llengua estrangera, Ciències de la naturalesa, Tecnologia i Educació visual i plàstica.

De l’1 al 17 de setembre de 2010 es recolliran les preinscripcions a l’Oficina Municipal d’Escolarització, 2a planta de l’Ajuntament.

Font: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Posted in Educació i formació.