Propostes per una Europa dels ciutadans i ciutadanes

Desde Sant Andreu de la Barca com el nostre àmbit mes proper lluitem contra la crisis, cadascun de nosaltres (ciutadania, governs i empreses) ens esforcem per aconseguir superar un moment dificil… I ho aconseguirem, però:

  • amb més protecció social o amb un acomiadament lliure?
  • amb més oportunitats per estudiar o amb una universitat privada pels més privilegiats?
  • amb una industria avançada i pionera o amb un sector endarrerit i de mal en pitjor?


Per això, els i les socialistes europeus, mitjançant la Candidatura del PSC-PSOE proposem:

• Una estratègia de creixement social i mediambientalment sostenible basada en polítiques macroeconòmiques comunes per controlar la inflació, fomentant inversions coordinades entre Estats Membres

• Avançar en el desenvolupament d’un mercat de treball de qualitat, garantint un sou digne i la no pèrdua de valor adquisitiu dels treballadors i les treballadores , eliminant qualsevol discriminació, i afavorint la conciliació entre la vida personal i laboral. En aquesta tasca, serà imprescindible el diàleg social i la col·?laboració amb els sindicats

• Facilitar la mobilitat dels treballadors i treballadores assegurant la igualtat de salaris i condicions laborals, d’accés als sistemes de protecció social i la portabilitat dels drets.

• Prendre mesures contra el treball precari per prevenir l’exclusió social emprant, si és necessari, els fons estructurals i de cohesió com a instruments per promoure la cohesió econòmica i social.

• Crear un marc legislatiu comunitari que garanteixi la universalitat d’uns serveis públics, eficients i de qualitat.

• Reforçar l’assistència sanitària per a garantir que qualsevol ciutadana o ciutadana europeu tingui assegurada l’assistència amb les mateixes garanties que al seu país. D’altra banda, es proposa establir una carta europea de serveis social.

• Promocinar hàbits de vida saludables i, coordinació entre els Estats Membres de la UE per fer front alertes sanitàries globals. • Impuls d’una veritable política comuna d’immigració europea, que reforci la plena integració de les persones nouvingudes, una gestió coordinada i responsable dels fluxos migratoris, la lluita contra el tràfic d’immigrants clandestins, i la cooperació amb els països d’origen i trànsit. Volem, a Europa, societats cohesionades, integrades i solidàries.

Aquest 7 de Juny, Vota per una Europa Social: el futur està en les nostres mans!!

Posted in Uncategorized.